Ons koor

Welkom bij popkoor M u l t i  V o c a a l

Het Popkoor "MultiVocaal" is een popkoor in Kennemerland.
Het repertoire is zeer gevarieerd en bestaat uit popsongs van alle tijden. Wij zingen meerstemmig (MultiVocaal) met CD-begeleiding of a capella.
Naast gezelligheid streeft het koor er naar om een goed optreden voor publiek te verzorgen.

Onze repetities vinden iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.15 uur plaats in SAGA Driehuis (voorheen de Duin en Kruidberg Mavo), Nicolaas Beetslaan 3 , 1985 HH Driehuis. Het eerste uur gebruiken we om nieuw repertoire in te studeren en na de pauze zingen we de diverse nummers uit ons repertoire en oefenen wij eventueel een beperkte choreografie.

Wil je langskomen, zorg dan dat je er tussen 19.45 en 20.00 uur bent.

Wij streven er naar om zo'n 5 a 6 keer per jaar op te treden.

 

Foto Multivocaal 2013-2023

 

 

Ingeschreven in het handelsregister onder KVK-nummer 57668787. Het lidmaatschap van de vereniging is voor de duur van een kalenderjaar en wordt telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Opzegging dient schriftelijk uiterlijk 4 weken voor het einde van het kalenderjaar plaats te vinden.