Aanmelden als lid

Met onderstaand invulformulier is het mogelijk je aan te melden als koorlid.

Het lidmaatschap bedraagt € 120,- per jaar


personalia
adres
Contactgegevens

Hiermee ga ik akkoord met de volgende voorwaarde: Het lidmaatschap van de vereniging is voor de duur van een kalenderjaar en wordt telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Opzegging dient schriftelijk uiterlijk 4 weken voor het einde van het kalenderjaar plaats te vinden. De contributie bedraagt op dit moment € 120,- per jaar en zal worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL34 RABO 0108 0367 82 tnv POPKOOR MULTI VOCAAL

CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen. Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.